Jacek Baczyński

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

 

Piątka Baczyńskiego 

 

 

Program dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny

Fundusze unijne dla naszego regionu

 

Ostatni okres tak dużego finansowania z UE chcę wykorzystać, aby jak najwięcej środków pozyskać dla naszego regionu na rozwój infrastruktury ale również inne cele - m.in. fundusze socjalne, edukację i szkolenia.

Autostrada A4 jako oś rozwoju gospodarczego

Pilna potrzeba modernizacji autostrady A4, która musi spełniać standardy nowoczesnej autostrady zarówno pod względem bezpieczeństwa jak i szybkości przemieszczania się. Dolnośląsko-opolski odcinek autostrady powinien być elementem krwioobiegu gospodarczego obu województw. To jest trakt komunikacyjny łączący wschód i zachód Europy, którego potencjał gospodarczy należy wykorzystać także do powstania nowych miejsc pracy.

Odra jako alternatywa komunikacyjna i rozwojowa

Połączenie z systemem rzecznym Europy sprawi, że wepniemy się w system żeglugi śródlądowej umożliwiający transport towarowy odciążający połączenia w ruchu lądowym.

Polska polityka historyczna

Dość mówienia o polskich obozach zagłady, dość mylenia katów i ofiar II wojny światowej. Zadbam o wizerunek polskiego państwa  na zewnątrz. Także podczas rozmów kuluarowych chciałbym posługując się językiem angielskim i niemieckim niektórym politykom w UE wytłumaczyć pewne aspekty polityki historycznej.

Silna rodzina w Europie Ojczyzn

Stanowczy sprzeciw wobec propagandy środowisk LGBT. Promocja i ochrona tradycyjnego modelu rodziny jako związku kobiety i mężczyzny oraz wartości rodzinnych, chrześcijańskich, patriotycznych. Poszanowanie suwerenności państw członkowskich, a nie dążenie do integracji ponadnarodowej.

Jacek Baczyński 

 

Miejsce nr 8 

Lista nr 4 KW Prawo i Sprawiedliwość

#1

#2

#3

#4

#5

Jacek Baczyński

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

KKontakt ze mną

pislegnicakomitet4@wp.pl

Jesteśmy tutaj

Kontakt z moim komitetem

             jmkb@poczta.fm