O mnie

Jacek Baczyński

 

Urodzony 01.08.1984 r. w Legnicy. Ukończył szkołę podstawową nr 20 w Legnicy, następnie I LO im. T. Kościuszki w Legnicy – klasa z rozszerzoną edukacją języka niemieckiego. W 2008 r. ukończył politologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2009 r. ekonomie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. ukończył studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” na PWSZ im. Witelona w Legnicy. Włada językiem niemieckim i angielskim.

 

Od 2003 roku związany z Prawem i Sprawiedliwością. Najpierw jako przewodniczący Forum Młodych PiS w Legnicy, a od 2004 roku członek partii. W 2006 roku został wybrany radnym Rady Miejskiej Legnicy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

W kadencji 2006-2010 pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego Komisji Kapituły i Statutu, a następnie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. W 2010 i 2014 roku został ponownie wybrany radnym Rady Miejskiej Legnicy, gdzie przez kolejne dwie kadencję pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny. Przez 3 kolejne kadencję był najmłodszym radnym Legnicy. W ocenie mieszkańców uchodził za jednego z najaktywniejszych radnych, co potwierdza liczba złożonych interpelacji, zapytań czy wniosków oraz bardzo dobre wyniki kolejnych wyborów. Skutecznie zabiegał o remonty wielu legnickich ulic. Był autorem uchwały o obniżce cen biletów MPK i współautorem uchwały o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wielokrotnie wnioskował przeniesienie pomnika „Wdzięczności dla Armii Radzieckiej” z Placu Słowiańskiego.

 

Jeden z założycieli i pierwszy przewodniczący w latach 2011-2016 Legnickiego Klubu Gazety Polskiej podejmował wysiłki na rzecz krzewienia patriotyzmu, systematyczne organizowanie uroczystości upamiętniających w przestrzeni publicznej ważnych wydarzeń z historii Polski. Członek Legnickiego Klubu Honorowych Dawców Krwi i Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Przewodniczący Komitetu nr 4 PiS w Legnicy oraz członek Zarządu Okręgowego PiS nr 1. Członek Rady Programowej TVP3 Wrocław. Członek komisji zakładowej NSZZ Solidarność przy O/ZG ”Polkowice-Sieroszowice”.

W 2018 został wybrany radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego uzyskując 27862 głosy w okręgu legnickim. W Sejmiku pełni funkcję przewodniczącego Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość oraz przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Ponadto pracuje w Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny oraz Rewizyjnej. Zawodowo od lat związany z przemysłem miedziowym. Obecnie zatrudniony jako Starszy specjalista ds. BHP na powierzchni w KGHM PM S.A. O/Zakłady Górnicze ”Polkowice-Sieroszowice”. Prywatnie: żona Małgorzata, dwoje dzieci: Maksymilian i Gabriela oraz pies Lubek.

 

 

Jacek Baczyński

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

 

Jacek Baczyński

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

KKontakt ze mną

pislegnicakomitet4@wp.pl

Jesteśmy tutaj

Kontakt z moim komitetem

             jmkb@poczta.fm